Ρούλα Γεωργακοπούλου

Παιδαγωγός, Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες

Βασίλης Παπαϊωάννου

Γεωλόγος, Γυμναστής, Παιχνίδια Φυσικής Αγωγής

Κατερίνα Δανιηλίδου

Παιδαγωγός, Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες

Νίκη Γαβριηλίδου

Νηπιαγωγός, ΑΠΘ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ιπποκράτης Κανέλης

Οδηγός βουνού

Ειρήνη Γαβριηλίδου

Γυμνάστρια ΤΕΦΑΑ Δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής

Κωστής Βερβερίδης

Δρ. Περιβαλλοντολόγος Συντονιστής, Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης