Παιχνίδια…..στη φύση! της Αλεξάνδρας Καππάτου, παιδοψυχολόγου

Το παιχνίδι στη φύση έχει εξαιρετικά μεγάλη αξία για τα παιδιά και ειδικά εκείνα που μεγαλώνουν στα αστικά κέντρα! Eνστικτώδης παρόρμηση, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σωματική, ψυχοπνευματική, κοινωνική ανάπτυξη, στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, το παιχνίδι αποτελεί παρακαταθήκη και για την ενήλικη ζωή του παιδιού. Το παιδί παίζει, όπου και αν βρίσκεται, και…

Ανακαλύπτοντας τον Οικοψυχολογικό εαυτό του παιδιού

Κατά τα προσχολικά χρόνια, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν αυτό το οποίο έχει ονομασθεί ως ο οικοψυχολογικός εαυτός (ecopsychological self) τους δηλαδή, τη φυσική αίσθηση ενός παιδιού για τον εαυτό του σε σχέση με τον φυσικό περιβάλλον (Phenice & Griffore 2003). Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι εξαιτίας την ανθρώπινης εξέλιξης μέσα…